SponzořiDěkujeme všem sponzorům za podporu aktivit našeho Nadačního fondu. Jejich seznam v jednotlivých letech najdete ve výročních zprávách zveřejněných na tomto webu.