2005 - 2008

Nadační fond Umbilicus 2008
Milan Hausner23. 02. 2011 14:51
Činnost Nadačního fondu Umbilicus v roce 2008 pokračuje. Největším počinem roku 2007 byla podpora vydání hematologického atlasu - jedné ze zásadních publikací tohoto typu na českém trhu.
Výroční zpráva za rok 2008
Milan Hausner29. 04. 2009 14:23
V přlíoze je zveřejněna výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu.

Počet příloh k textu: 1
Příloha 1: vyrocnizpravaNFUmbilicus08_[8314963].pdf
Otevření nového konzultačního a dokumentačního centra UHKT
Milan Hausner20. 10. 2008 13:59
Jsme rádi, že jsme mohli v roce 2008 přispět k vybudování moderního dokumentačního a konzultačního centra v rámci UHKT. Ostatní dary a jejich efektivita jsou vyhodnoceny v samostatné zprávě zveřejněné na tomto webu.
Výroční zpráva za rok 2007
Milan Hausner11. 02. 2008 09:03
V přloze je výroční zpráva za rok 2007 a hodnocení efektivnosti jednotlivých darů.

Počet příloh k textu: 2
Příloha 1: zpravaefekt08_[4553517].pdf
Příloha 2: umbilicus2007_[5348962].pdf
Výroční zpráva za rok 2006
Milan Hausner20. 03. 2007 17:00
v příloze je výroční zpráva za rok 2006.

Počet příloh k textu: 1
Příloha 1: vron zprva Umb06_[2545709].pdf
Vyhodnocení efektivnosti projektů v roce 2006
Milan Hausner28. 01. 2007 19:52
V příloze jsou zveřejněny výsledky projektů v roce 2006.

Počet příloh k textu: 1
Příloha 1: umbilicus2006efekt_[6504146].pdf
Aktivity NF Umbilicus
Milan Hausner28. 01. 2007 19:09
v příloze je zveřejněn leták s přehledem aktivit našeho nadačního fondu.

Počet příloh k textu: 1
Příloha 1: Umbilicus_[9407996].pdf
Konec roku 2006
Milan Hausner01. 01. 2007 09:58
Na konci roku 2006 prosinec se sešla správní rada a konstatovala, že v letošním roce se podařilo činnost NF Umbilicus znovu aktivizovat. O tom svědčí přehled akcí, které se uskutečnily. Jejich přehled bude zveřejněn ve výroční zprávě, která se právě připravuje.

Hematologické dny. 2006
Milan Hausner09. 11. 2006 17:16
Je nám ctí, že náš nadační fond byl přizván k účasti na hematologických dnech, které se konaly v Praze.  Bližší informace k této akci najdete na následujícím linku.
Rozšíření činnosti fondu . příspěvky i pro pacienty s poruchou krvetvorby
Milan Hausner10. 10. 2006 14:08
Správní rada na svém posledním zasedání rozhodla o prvních příspěvcích pacientům při řešení jejich svízelné situace.
leden - září 2006
Milan Hausner10. 10. 2006 14:07
Zveřejněna výroční zpráva za rok 2005. Revizor neshledal žádné závady. Byla provedena změna sídla fondu: Sídlo fondu: Ústav hematologie a krevní transfuze, U nemocnice 2, Praha 1. Poštu přebírá paní Kateřina Waldmannová. Správní rada se sešla čtyřikrát (březen 2005). V současné době se připravuje kooptace dalšího člena správní rady, dále pak změny ve statutu, který bude podstatně rozšířen. Dne 20.6.2006 Nadační fond Umbilicus otvírá v ÚHKT moderní prezentační místnost, která bude sloužit osvětovým aktivitám obou partnerů a výuce. Je vybavena interaktivní tabulí ActivBoard. Tato učebna se tak stává jednou z nejlépe vybavených prezentačních místností ve zdravotnictví. Fotografie přineseme ihned po otevření. Byla provedena změna ve složení správní rady. M.Bartáka nahradil MUDr. Petr Soukup. Správní rada se sešla 4 x a projednávala některé změny ve statutu a rozšíření aktivit fondu i vůči pacientům, kteří ve své těžké chorobě potřebují pomoci. Odborní pracovníci UHKT byli vybaveni speciálnimi hodinkami, které odolávají biologicky aktivnímu prostředí.

Počet příloh k textu: 1

2005
Milan Hausner08. 10. 2006 17:33
Vzhledem k organizačním a personálním změnám v ÚHKT, domovském ústavu projektu Banky pupečníkové krve nedošlo v I. pololetí k plánovanému rozšíření správní rady. Valná hromada odsouhlasila výroční zprávu a revizor neshledal závad. V měsíci dubnu byl poskytnut UHKT příspěvek na provoz Banky pupečníkové krve. S velkým zármutkem sdělujeme, že v měsíci srpnu 2005 zemřel člen správní rady MUDr. Pavol Iványi, DrSc. Do správní rady NF Umbilicus byla kooptována nová členka Kateřina Waldmannová za zesnulého doktora Iványiho. Zápis v rejstříku byl proveden dne 8. listopadu 2005. V současné době se jedná o kooptaci další člena správní rady. Jedná se dále o změně sídle organizace. V posledních dvou měsících roku byly dále podepsány sponzorské smlouvy s několika významnými dárci. Jejich přesný seznam bude zveřejněn ve výroční zprávě.

Počet příloh k textu: 1
Příloha 1: umbilicus2005_[9162215].pdf