2009 - 2013

Hodnocení příspěvků NF Umbilicus
Milan Hausner26. 02. 2013 14:52
V příloze je vyhodnocení čerpání příspěvků NF Umbilicus v roce 2012.

Počet příloh k textu: 1
Příloha 1: hodnoceni prispevku pro vyrocni zpravu 2012_[1255782].pdf
Výroční zpráva za rok 2012
Milan Hausner26. 02. 2013 14:50
Výroční zpráva za rok 2012 je uvedena v příloze.

Počet příloh k textu: 1
Příloha 1: Vyrocni zpravaweb_[3410489].pdf
Výroční zpráva za rok 2011 a hodnocení příspěvku pro UHKT
Milan Hausner10. 04. 2012 10:46
V příloze jsou zveřejněny dokumenty Správní rady Nadačního fondu.

Počet příloh k textu: 2
Příloha 1: hodnoceni prispevku pro vyrocni zpravu 2011_[3682182].pdf
Příloha 2: Vyrocni_zprava_umbilicus_2011_[8992918].pdf
Poděkování sponzorům
Milan Hausner09. 04. 2012 12:36
Přestože žijeme v době, kdy altruismus a podpora nemocných se odvíjí od zhoršující se finanční situace, stále existují lidé a firmy, které jsou ochotni podpořit aktivity našeho fondu. Děkujeme i za drobné finanční dary, které nejednomu pacientovi umožnily čerpat drahou hematologickou léčbu. Správní rada NF Umbilicus
animace červených krvinek
Milan Hausner23. 02. 2011 14:05
Hodnocení nadačních příspěvků v roce 2010
Milan Hausner23. 02. 2011 13:54
V příloze je hodnocení nadačních příspěvků pro UHKT

Počet příloh k textu: 1
Příloha 1: hodnoceni prispevku pro vyrocni zpravu 2010_[6535275].pdf
Pražské hematologické dny
Milan Hausner16. 02. 2011 16:34
NF Umbilicus se podílí na organizaci Pražských hematologických dnů v roce 2011.

Stránky Pražských hematologických dnů
Výroční zpráva za rok 2010
Milan Hausner16. 02. 2011 16:31
Je uvedena v příloze.

Počet příloh k textu: 1
Příloha 1: umbilicus2010vroce2011_[8426306].pdf
Změna rolí ve správní radě
Milan Hausner18. 02. 2010 09:28
S účinností od 26.2. 2009 je oprávněna jednat jménem Kateřina Waldmannová.  mail: katerina. waldmannova@uhkt.cz
Výroční zpráva za rok 2009 a hodnocení příspěvků NF pro UHKT Praha
Milan Hausner18. 02. 2010 09:28
V přílohách jsou zveřejněny dokumenty NF Umbilicus.

Počet příloh k textu: 2
Příloha 1: hodnoceni prispevku pro vyrocni zpravu 0809_[8701588].pdf
Příloha 2: umbilicus2009_[2723259].pdf
Hodnocení příspěvků a jejich efektivnosti za kalendářní rok 2008.
Milan Hausner15. 01. 2010 21:00
V příloze je hodnocení efektivnosti příspěvků NF Umbilicus pro UHKT.

Počet příloh k textu: 1
Příloha 1: hodnoceni prispevku pro vyrocni zpravu 0 8_[3715606].pdf