2000 - 2001

Květen 2000, Prosinec 2001
Milan Hausner08. 10. 2006 17:33
Založení nadačního fondu UMBILICUS. Podpis smlouvy s Český Telecom a.s. o podpoře aktivit fondu. Podpis smlouvy o spolupráci s Holandským centrem pro podporu transplantací. První příspěvky na provoz Banky pupečníkové krve Na účet přicházejí příspěvky jednotlivých dárců. Podpis smlouvy se Středočeskou plynárenskou a.s. o podpoře aktivit fondu. Výroční zpráva za rok 2000 - schválena správní radou i revizory. Předložena zpráva dr. Kobylky, BPK o plnění úkolů BPK ve vztahu k příspěvku NF Umbilicus, Paní Zora Jandová se stává kmotrem našeho nadačního fondu. BPK a NF Umbilicus jsou účastníky natáčení zábavného programu KUFR, Podepsána smlouvy s Český Telecom a.s. pro kalendářní rok 2001. LANGMaster se stává partnerem NF Umbilicus.Všechny maminky, které se rozhodnou darovat pupečníkovou krev, obdrží od této firmy jeden výukový CD-ROM dle svého výběru. Nadační fond vstupuje jako partner HC Sparta do Paegas Areny Zahájena kampaň Českého Telecomu ve prospěch Banky pupečníkové krve a NF Umbilicus Jedním z dárců NF Umbilicus se stala paní Veronika Žilková Prostředky získané z prodeje kalendáře OPTIMISMUS 2002 (Petr Škvrně) přispěly k naplnění činnosti NF Umbilicus v měsíci listopadu V září 2001 byl doručen štěp pupečníkové krve do CBB v Budapešti, transplantace je plánována na začátek října t.r. Jedná se již o druhý případ alokace štěpu z našeho centra do zahraničí. Výroční zpráva 2001 je přiložena ve formátu pdf.

Počet příloh k textu: 1
Příloha 1: zprava_[7310126].pdf