2002 - 2004

2002 - 2004
Milan Hausner08. 10. 2006 17:33
Valná hromada projednala výroční zprávu, schválila ji. Ani revizor nenašel v účetnictví NF Umbilicus žádné nedostatky.Proběhla kampaň na podporu BPK a na účtu se sešlo k 1.6.2004 140000 Kč od drobných dárců. Byly uzavřeny smlouvy s několika drobnými dárci. Jejich přehled přinese výroční zpráva. Spuštěny nové webové stránky Banky pupečníkové krve - www.bpk.cz Vyrocni zprava UMBILICUS 2004.pdf Valná hromada projednala možné sloučení s Nadačním fondem Kapka naděje a s tímto sloučením souhlasí. Nadační fond Kapka naděje zahrnul Banku pupečníkové krve mezi projekty, které bude podporovat. V měsíci záři došly však obě partnerské strany k závěru, že oba fondy zůstanou působit ve prospěch Banky pupečníkové krve samostatně. Dne 8.10.2004 proběhlo jednání s představiteli ÚHKT - mateřské organizace Banky pupečníkové krve o další činnosti Nadačního fondu Umbilicus, změně sídla a změně členů správní rady. O této změně Vás budeme okamžitě informovat. V tento den se také sejde Valná hromada NF Umbilicus. Na počátku roku 2005 po ukončení finančního roku 2004 proběhne kooptace nových členů správní rady NF Umbilicus. Svolána valná hromada NF Umbilicus ke schválení výroční zprávy NF Umbilicus. Zpráva zveřejněna na tomto webu. Banka pupečníkové krve má nové pracoviště v objektu Onkologické kliniky FN Motol. 1. května 2002 - byla odebrána pupečníková krev na dalším pracovišti - v Ústí nad Labem. Uzavřena smlouva se Středočeskou plynárenskou o podpoře projektu. Kryštof - náš patron z mediální kampaně zdobí telefonní budky Českého Telecomu už skoro rok. Plakát považujeme za mimořádně zdařilý. Zájem o plakát projevila celá řada firem. Ve spolupráci s firmou LANGMaster proběhla reklamní kampaň ve sportovní hale Praha. Podepsána sponzorská smlouva s Český Telecom a.s. o další podpoře projektu. Podepsána smlouva s Středočeskou plynárenskou a.s, Podepsána smlouva s firmou Goodyear o sponzorství, První maminky dostaly CD-ROMy firmy LANGMaster Připravena širší strategie nástupu NF Umbilicus Výroční zpráva NF Umbilicus pro rok 2002 Schválena výroční zpráva, Revizor neshledal v účetnictví NF Umbilicus žádné závady. 27.3. byla zahájena spolupráce s porodnicí České Budějovice při sběru a svozu pupečníkové krve z budějovického regionu. V průběhu posledních několika měsíců se podařilo zajistit inzerci v denním tisku i v časopisech. K nejvýznamnějším patří článek a inzerce v MF Dnes, který přispěl ke zvýšení zájmu porodnic o zapojení do projektu. V Příbrami proběhl úvodní vzdělávací seminář a další termíny jsou stanovené v Čáslavi, Strakonicích a Nymburku. Mezi porodnice, které výhledově zvažují možnost spolupracovat dále patří Neratovice, Litoměřice a Česká Lípa. V rámci internetu se Banka pupečníkové krve ČR také zapojila do aktivit internetového serveru www.rodina.cz , kde byla zřízena poradna k problematice dárcovství pupečníkové krve. Na dotazy odpovídá MUDr. Ivan Fales. S projektem Banka pupečníkové krve ČR úzce souvisí i projekt s pracovním názvem „Čisté prostory“, který vede MUDr. Petr Kobylka a na němž se finančně podílí i hlavní sponzor Banky pupečníkové krve ČR Česká spořitelna, a.s. Realizace projektu „Čisté prostory“ umožní v budoucnosti použití štěpů pupečníkové krve nejen v onkologii, ale také v kardiologii či neurologii. Pokud bude projekt realizován, jeho dopad na projekt Banka pupečníkové krve ČR je možné předpokládat v průběhu 2-5 let. Smlouva s firmou Whirpool na vybavení chladícím zařízením pro porodnici České Budějovice prostřednictvím UHKT - BPK. Valná hromada (listopad 2003) projednala stav činnosti BPK, přehled o účetnictví a dále pak změnu v PR kampani. Byly projednány odpovědi jednotlivých sponzorů na žádost o podporu.

Počet příloh k textu: 3
Příloha 1: vyrocni_zprava_[5480903].pdf
Příloha 2: Vyrocni zprava UMBILICUS 2004_[8732957].pdf
Příloha 3: vyrocnizprava2003_[5126338].pdf